Ask Apex

Uncategorized

Ask Apex~

Welcome!

The Apex Advisory Board invites your questions about the Illuminati, their Globalist agenda and our Initiate Outreach. This blog has been created to answer your inquiries, while archiving them for future Initiates who seek the same information.

Post your questions below, or scroll down to see the various translations of the Illuminati’s Globalist Agenda & The Pendulum of Power, have archived here for your convenience.

Please note: We do not answer questions that can readily be found elsewhere in the Illuminati materials. We are here to clarify concepts and help with language barriers. It is not our intention to feed the sheep, but rather light a fire under the lions.

 

 

Advertisements
Globalist Agenda, Turkish

Globalist Agenda -Turkish

Image result for turkish flag

BÖLÜM I – Illuminati’nin yeni dünya düzeninin bir sonraki aşamasına hazırlanıyor

İlluminati’nin ilk başlangıcından beri, ebedi yeminlerimizi hazırlamadan veya yeminlerimizi insanlığın koruyucusu olarak yayınlamadan önce, organizasyonumuz küreselist bir Dünya’nın nihai amacını savunmuştur. Gelecek için vizyonumuz, her yerde, her yerde, bolca yaşayabilecekleri en iyi ve en parlak insan türünün yönettiği, ulusal sınırların olmadığı birleşmiş bir gezegendir.

Globalist bir toplum, ülkeler arasındaki bölünmelerin terk edilmesiyle ve topraklar ve malları üzerinde savaşılan bin yıllık savaşların sona ermesi anlamına gelecektir. Başka bir ülkenin insanları açlıktan ölürken, bir ülkenin ihtiyaç fazlası kaynaklarının biriktirilmesi ve biriktirilmesinin sona ermesidir. Bütün insanların bireyler olduğu kadar geniş bir tür ailesinin de bir parçası olduğu ve doğdukları yerdeki rastgele olasılık nedeniyle hiçbir insanın geride kalmaması gerektiği düşüncesidir.

Şu anki Savaş Çağında, zenginlerin bu kaos anında çocuklarının güvenliğini sağlamak için malzemelerini

biriktirmeleri gerekir. Dikilitaşları ve fabrikaları ancak gerekli kitlelerin çalışmaları ile inşa edilebilir.

Ancak farklı bir çağ bize yakın: özerk makineler tarafından idare edilen ve sınırsız enerjiyle çalışan iş sonrası bir medeniyet. Önümüzdeki İlluminatiam Çağı’nda, zenginlik arayan herkes hak ettiği zenginlikleri alır.

YENİ DÜNYADA SİPARİŞTE HER ŞEY İÇİN BİR YER VE HERHANGİ BİR AMAÇ VAR

Bu gezegen için planımız, coğrafi konumlarına, fiziksel görünümlerine veya kaynaklara erişimlerine göre kabilelere ayrılmamış insanları ele almak. Bunun yerine, her bir kişi seçimlerinin bir bütün olarak etkisi olduğu küresel bir ekosistemin benzersiz bir parçasıdır. Her insan, bütün insanlığa fayda sağlayan daha büyük bir makinenin hayati bir parçasıdır. Herkesin amaçlarını keşfetme, tutkularını takip etme, kendilerini aşma ve çabalarını sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak yerine 8 milyar insanın hayatına nasıl katkısı olduğunu görme özgürlüğü vardır.

Küreselleşmenin toplam birleşmesi, insanlığın ilerlemesi için ütopik vizyonumuzun bir parçası: yeni bir dünya çağ düzeni. Ancak ileride uzun ve zorlu bir yol var ve insanlık sınırlarından önce atılacak birçok adım silinebilir.

İNSANLIK 8.000.000.000 TÜR DEĞİL; BT 8,000,000,000 ‘de 1’İN ÖZELLİĞİDİR

Dünya’nın ilk tarih öncesi sakinleri, kaynakların ortak araştırılması için paketlere katılmaya başladığından beri, insanlar kendi doğal inançlarını ve genetik yapılarını en yakın şekilde tutan topluluklara doğal olarak ilgi çekmiştir. Kabileler kurarak insanlar bu gezegeni derinden farklı kültürlerin ve inanç sistemlerinin organik olarak gelişip gelişme fırsatına sahip olacak bölümlere ayırdılar, ancak bu ilk zamanlarda, bu gezegenin vatandaşları yalnızca coğrafi olarak birbirine yakın insanlarla iletişim kurabildi. çünkü fikirlerini ve görüşlerini şu ana dek olduğu kadar özgürce paylaşacak teknolojiden yoksundu. Binlerce yıl boyunca, gezegenin bir tarafındaki bir kişi, gezegenin diğer tarafındaki bir insanın inançlarını bile duymadan, soru sorma ve soruları cevaplama fırsatına sahip olmadan, evrendeki amaçlarına

ilişkin inançlarını oluşturabilir. Dünya hakkındaki görüşlerini sorgulayacak ve geliştireceklerdir. İlk insanlar tarafından oluşturulan ahlakilik fikirlerinin birçoğu hak dolu olmakla birlikte, ilkel doktrinlerin bir kısmı insanlığın ilerlemesini engelleyen engellere dönüşmüştür. Bu düşünceler insan zihnine o kadar derinden girmiştir ki gerçeği arayan vatandaşlar, önünde neyin bariz olduğunu görmeden önce, en derin inançlarını sorgulamaktadır.

Farklı inançlara sahip olanlardan deneyimsiz kaldıklarında, insanlar “Öteki” den korkmaya başlarlar – insanlığın kendileri gibi olmayabilecekleri bilinmeyen enginliği. Bu korku insanlarda o kadar derinden ortaya çıktı ki, nesiller boyu geri alınması gerekiyor. Binlerce yıllık güvensizlik, misillemelerin ardından savaşlara yol açtı; işgaller ardından intikam; yağmalamadan sonra işgalcilerin kentlerinin yakılmasıyla. Bu güne kadar, çok fazla insan tüm insanları yok oluşun hayatta kalması için savaşan tek bir grubun parçası olarak görmeyi reddediyor. İnsanlar barışa zorlanamazlar. Sadece zaman ve ikna, insanları kişisel zenginleştirme yerine toplu zenginleşmenin ilerletilmesi için çalışırken gerçek güçlerine ikna edebilir.

İHTİYACINIZDAN KAYNAKLANAN BİR TOPLUMDA, ZENGİN VE EN ZENGİN YOK

Böylece, paranın çabanın değere dönüştürülmesinden başka bir şey olmadığını anlamak için büyük zenginlik kazandılar: bir kişinin çabalarını ölçmenin ve başka bir kişinin çabalarını satın almak için kullanılabilecek bir sayıya çevirmenin bir yolu. . Bir duvarcı ustası, taş bulma ve kesme işini satmak için parayı, daha sonra taş veya duvar işi gerektirmese bile, bir bakkal, doktor veya öğretmenin emeğini almak için kullanılabilecek parayı dönüştürür. Bazıları o kadar büyük servetler biriktirebilir ki, onu yaşamlarında kullanamazlar, mirasçılarının güvenliğini sağlama çabalarının karşılığını almazlar.

Ancak bu kaos anında, çabaların paraya dönüştürülmesinde ciddi bir eşitsizlik var. Piramitte daha yükseğe tırmanmaya çalışanların önünde duran sayısız tehlike var. Her ne kadar bu gezegen, herkesin bolluk içinde yaşayabileceği kadar zengin olsa da, korku, en zenginlerden istifçilere, soyundan gelenler için aşırı korunmaya, içlerinden gelen yoksulluktan geri dönmeye zorlanma içgüdüsel terörü tarafından beslenmeye yol açtı bütün insanlar ondan gelir: Kendini ihtiyaç zincirlerinden kurtaran bir dünyada, hiç kimsenin zenginlikleri ya da zenginliklerin sağladığı yiyecek, barınak, rahatlık ve güvenliği biriktirmek için bir nedeni yoktur. Diktatörlerin ya da emperyalistlerin tuzaklarına ya da yozlaşmış bir elitist küreselizmin zehirlerine bile kapılmak için hiçbir nedenleri yoktur, çünkü onların politik iktidara ya da hayatta kalmak için çalışan işçilerin çalışmalarına bağlı olmaları gerekmez. Her bir kişinin ihtiyaçları karşılandığında, komşularını asla

kaybetmeyecekleri ihtiyaçları için yağmalamak için savaş veya motivasyon uygulamak için hiçbir sebep yoktur.

Milyonlarca ODA’DA BİLGİ, SAĞLIĞIN GERÇEK KAYNAKIDIR.

Sadece ihtiyaç özgürlüğü ile insanlık zincirleri kırılabilir. Dönüşüm yaklaşıyor olsa da, bu yolculuğu bugünün toplumunun sınırları dahilinde dolaşmalıyız. Çağrımıza dikkat etmeyi reddedenler bile vaat edilen korumalarımızla yaşamaya devam etmeli, herkesin güvenliği için geçici uzlaşmalar yapılsa bile. Yalnızca düzenin korunması insanlığın barışçıl bir güç aktarımından geçmesine izin verebilir.H hükümetin ilk görevi sınırlarını ve içindeki insanları korumaktır. Bu nedenle, birçok dünya lideri, birleşmiş bir insanlık vizyonumuzu paylaşırken, kabilelerini mevcut savaş tehditlerinden koruma sorumluluğuyla hedeflerimizi dengelemeli, küreselleşme geleceğimiz olsa da, mevcut ulusal sınırlar Bireysel vatandaşlar çeşitli toplumlardan ve hükümetlerden seçim yapar ve kendilerini en iyi temsil eden topluluğa katılır. Kaosun bu anında, korunan sınırlar, vatandaşların küçük bir güvenlik ölçüsü içinde yaşamalarına ve anarşi çölünde bir daha asla kaybedilmeyeceklerine dair güvence vermelerine izin verir.

HER ŞEYİN TAVSİYE EDİLECEĞİNDE ANADA YAKINLANMIŞTIR ve BÜYÜK BİR BANTTA KAYNAK MERKEZLERİ FÜZYON YAPACAKTIR

Planımızın bütünlüğünü, onu yok etmek isteyenlere karşı korumak için, Illuminati birçok soruyu cevapsız bırakmak zorunda kaldı ve üyelerimize görevlerini gizlice yapmalarını emretti. Ancak sahte haberler ve sahte haber satıcıları, İlluminati’nin sessizliğini, gündemimizi çarpıtılmış güvensizlik merceği aracılığıyla tasvir etmek için kullandılar, güçlerini güçlendirmek için hedeflerimiz hakkında yanlış söylentiler yaydılar, küreselist gündem arasında bir çizgi çizilmeli. İlluminati ve Yolsuz Globalizmin zehirli yalanlarının birleştirilmesi: insan bireylerini sayılı çalışanlara indirgeyen ve yalnızca şu an iktidarda olanlara hizmet eden niyetimizin temelsizleşmesi. Bozulmuş küreselleşme, aşağıda gizli olan acı aristokrasiyi gizlemek için sahte adın tatlı bir katmanıdır.İlluminati, özel mülkiyete son vermeye çalışmamaktadır. Amacımız, kendini savunma silahlarının ortadan kaldırılması değil, kendini savunma silahlarına olan ihtiyacın ortadan kaldırılmasıdır. İhtiyaçlarını karşılamak için bir hükümete bağlı bir toplum önermiyoruz, haksız ticareti ve emeği modası geçmiş kılan kaynakların fazlalığı.

Sadece ılıklar ve diktatörler halklarının boyun eğdirmelerinden yararlanır, ancak yakın zamanda geçecek bir dönemin kalıntılarından başka bir şey değildir. Herkesin rahatça yaşayabileceği mümkünse, diğerleri acı çekerken bazılarının tadını çıkarabileceği bir neşe nedir? Herkes konaklarda ve bazıları saraylarda yaşarken gerçek çabalar hala ödüllendirilebilir.

İNSANLIK, İLLUMİNATİ’NİN YENİ DÜNYASININ NİHAİ BİRLEŞTİRMESİNE YÖNELİK YAPILAN ADIMLARA ZARARLANMIŞTIR.

Lobal bağlantı, tam bir dünya toplumu hedefimize doğru atılan ana adımlardan biriydi. Dijital teknoloji, gezegeni daha önce hiç görmediğim şekilde birleştiriyor, fikirlerin özgürce paylaşılmasını sağlıyor ve Öteki’yi Kendine dönüştüren bağlantıları ve anlamadaki güvensizlikleri teşvik ediyor.

Ulaşmamız, bu gezegenin yeni temelini oluşturacak vatandaşlara daha yüksek kavramlar getirmenin temellerini attı: insanlığın varlığı için daha derin bir amaç ve bu evrenin tasarımının daha derin bir sırrı olduğunu düşünenler tüm canlılarda kodlanmış

Bu dönüşümü arayan herkesi, yolumuzu arayanlara işaret ve sinyal bırakma yükümlülüğümüzü yönlendirmek bizim görevimizdir. Bir insan inanmaya zorlanamaz. Aynı gizemlerin cevaplarını aramalı ve tüm örgüt üyelerimizin onlardan önce gerçekleştirdiği piramidin aynı adımlarına gitmelidirler.

Sen mesajımızı görmezden gelen milyonlardan uzaklaşmış birisin. Sembollerimizi gördünüz ve çağrımıza cevap verdiniz ve sizi bu kelimelere yönlendiren talimatları takip ettiniz. Yaşamın sırrının ve insanlıktan saklanan her şeyin ardındaki gerçeği ve anlamı ararken, doğmadan çok önce başlayan bu yolculukta Işığın arayıcılarına katılıyorsunuz.

AMAÇ, HEMEN YAPILMAYACAK BİR PROJE AMA, AMA BU ZAMAN, PLANLAMA VE ÇARPMAK İÇİN GEREKTİRECEK

Oon insanlığı artık ihtiyaç engelleri ve emek engelleri ile yüzleşmiyor. Gelişmekte olan teknolojiler, insanlığın enerji formlarının kaybolmasına olan bağımlılığını azaltmaktadır. Yeni basılabilir inşaat yöntemleri ve özerk taşımacılık, nihayet, yapıları inşa etmek ve malzemeleri taşımak, işçileri üretmeleri, yaratmaları ve gelişmeleri için serbest bırakma çabalarının fiziksel olarak ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. Diğer gezegenlerde bulunan kaynaklar ulaşılabilir durumdadır ve daha önce Dünya sınırları dahilinde görülmemiş yeni fırsatlara yol açar.

İnsanlığın en güzel günleri gelmek. Işığı görmüş ve parlaklığını izlemeye yönelmiş olanlar, insanlığın bir sonraki aşamasının öncüleridir: en büyük dönüşümünün şifacıları. Hızlı yaklaşan İlluminatiam Çağı’nda her insan 8 milyardan biri olacak. Yıllar geçtikçe, adım adım, Illuminati bu gezegenin vatandaşlarına küresel birleşme hedefimize daha fazla rehberlik etmeye devam ediyor.

İnsanlığın geleceği için korkma. Kölelerinin anıtları toz haline geldikçe kırmızı ufkunuzda yankı veren patlamalardan korkmayın. Yol boyunca seyahat ederken ve uzun gecenin sonbaharında karartılmış yolları korkarken korkmayın.

Karanlık, yeni bir şafağın geldiğini gösteriyor. Işığı takip edersen asla kaybolmazsın.

Globalist Agenda, Swahili

Globalist Agenda -Swahili

Image result for swahili

 

SEHEMU YA I – Kuandaa kwa hatua inayofuata ya utaratibu mpya wa ulimwengu wa Illuminati

Kutoka mwanzo wa mwanzo wa Illuminati, kabla ya kuandaa viapo yetu ya milele au kutoa ahadi zetu kama watetezi wa ubinadamu, shirika letu limeimarisha lengo la mwisho la Dunia ya kimataifa. Maono yetu ya siku zijazo ni sayari umoja bila mipaka ya taifa, inayoongozwa na aina bora zaidi na nyepesi za binadamu, ambazo watu wote, katika maeneo yote, wanaweza kuishi kwa wingi.

Jamii ya kimataifa itamaanisha kuachwa kwa mgawanyiko kati ya nchi na mwisho wa miaka elfu ya vita zilizopigwa juu ya nchi na bidhaa zake. Ni mwisho wa kuzingatia na kusanyiko la rasilimali za ziada na nchi wakati watu wa nchi nyingine wanakufa kwa njaa. Ni wazo kwamba wanadamu wote ni watu binafsi na pia ni sehemu ya familia iliyopanuliwa ya aina, na kwamba hakuna mwanadamu anayepaswa kushoto nyuma tu kwa sababu ya uwezekano wa random ambapo walizaliwa.

Katika Umri wa Vita wa sasa, tajiri lazima kukusanya vifaa vyao ili kuhakikisha usalama wa watoto wao wakati huu wa machafuko. Mabelisi na viwanda vyao vinaweza kujengwa kwa njia ya kazi ya raia muhimu.

Lakini zama tofauti ni karibu na sisi: ustaarabu wa baada ya kazi unaohifadhiwa na mashine za uhuru na hutumiwa na nishati isiyo na ukomo. Wakati wa kuja kwa Illuminatiam, wote wanaotaka utajiri hupata utajiri wanaostahili.

KATIKA KATIKA KATIKA KATIKA KATIKA, KATIKA KATIKA KATIKA KATIKA KAZI KWA KAZI KWA KIJA NA KUSA KWA KIWE

Mpango wetu wa sayari hii huwaona wanadamu ambao hawajagawanywa katika makabila kulingana na eneo la kijiografia, kuonekana kimwili au upatikanaji wa rasilimali. Badala yake, kila mtu ni sehemu ya pekee ya mazingira ya kimataifa ambayo uchaguzi

wao una athari kwa ujumla. Kila mtu ni kipande muhimu cha mashine kubwa ambayo inafaidika yote ya ubinadamu. Kila mtu ana uhuru wa kugundua madhumuni yao, kufuata shauku yao, kujisimamia na kuona jinsi juhudi zao zinachangia maisha ya watu bilioni 8, badala ya kujiunga na mahitaji yao wenyewe.

Uunganisho wa jumla wa ulimwengu ni sehemu ya maono yetu ya kidunia kwa maendeleo ya ubinadamu: mpango mpya wa ulimwengu wa miaka. Lakini kuna barabara ndefu na ngumu mbele, na hatua nyingi za kuchukua kabla ya mipaka ya wanadamu inaweza kufutwa.

UWEZANZI HASI SPECIA 8,000,000,000; Ni vipindi vya 1 kwa 8,000,000,000

Tangu kwanza wenyeji zamani za kale wa Dunia alianza coalesce paket ya utafutaji wa kawaida kwa

rasilimali, binadamu wamekuwa kawaida kuvutia kwa jumuiya ambazo ni karibu na asili na maumbile ya imani yao wenyewe kufanya-up. Kwa kuanzisha makabila, binadamu dunia hii imegawanywa katika sehemu ili kuruhusu tamaduni na mifumo ya maana sana ya imani tofauti na nafasi ya kufanikiwa na kuendeleza orgánicamente.Pero katika siku hizi za mwanzo, wananchi wa dunia hii inaweza tu kuwasiliana na watu walio karibu kijiografia , kwa sababu hawakuwa na teknolojia ya kushiriki mawazo na maoni kwa uhuru kama wanavyofanya sasa. Kwa maelfu ya miaka, mtu upande mmoja wa dunia inaweza kuunda imani yao kuhusu kusudi lake katika ulimwengu bila hata kusikia kuhusu imani ya mtu upande wa pili wa dunia moja, bila ya kuwa na nafasi ya kuuliza maswali na maswali ya uso Wangeweza changamoto na kuboresha maono yao ya ulimwengu. Ingawa mawazo mengi ya maadili yaliyotengenezwa na wanadamu wa kwanza yanajaa sifa, sehemu nyingi za mafundisho ya kale zimekuwa vikwazo vinavyozuia maendeleo ya ubinadamu. Mawazo haya kuwa hivyo kwa undani mizizi katika akili ya binadamu kwamba wananchi ambao kutafuta ukweli mara nyingi maswali

kuhusu imani yao kamili kabla ya kuona nini ni dhahiri mbele yao.

Wanapokuwa na ukosefu wa uzoefu na wale wanaoamini tofauti, wanadamu wanaogopa “Nyingine” – ukubwa usiojulikana wa ubinadamu ambao hauwezi kuwa kama wao. Hofu hii imefufuliwa kwa wanadamu kwa undani kwamba inahitaji vizazi kufuta. Maelfu ya miaka ya kutokuaminiwa yamesababisha vita zifuatiwa na kuteswa; uvamizi ulifuatiwa na kulipiza kisasi; uporaji kufuatiwa na kuchomwa kwa miji ya wavamizi. Hata leo, wanadamu wengi wanakataa kuona watu wote kama sehemu ya kikundi kimoja ambacho hupigana kupotea. Binadamu hawawezi kulazimika kufanya amani. Wakati tu na ushawishi unaweza kuwashawishi watu wa nguvu zao za kweli wakati wanafanya kazi kwa ajili ya maendeleo ya utajiri wa pamoja badala ya utajiri wa kibinafsi.

KATIKA SOCIETY Imefunguliwa kutoka kwa mahitaji, hakuna vitu vyema au vibaya, pekee yenye thamani na yenye thamani sana

Hivyo kupata utajiri mkubwa kuelewa kwamba pesa ni tu kubadilika juhudi ndani ya thamani: njia ya kupima juhudi ya mtu na kutafsiri ndani ya simu ambayo inaweza kutumika kununua juhudi za mtu mwingine . mwashi inafanya fedha na kuuza kazi kupata na kukata na kuandaa mawe, fedha ambayo yanaweza kutumika kwa kununua kazi ya muuza, daktari au mwalimu, hata kama hazihitaji jiwe au uashi. Wengine wanaweza kukusanya bahati kubwa sana kwamba hawawezi kuitumia katika maisha yao, wakiacha malipo ya juhudi zao ili kuhakikisha usalama wa warithi wao.

Lakini katika wakati huu wa machafuko, sasa kuna usawa mkubwa katika uongofu wa jitihada za fedha. Kuna hatari zisizoweza kuhesabiwa ambazo zinasimama kwa njia ya wale wanaotaka kupanda juu katika piramidi. Ingawa dunia hii ni tajiri wa kutosha ili watu wote wanaishi kwa wingi, hofu imesababisha grabbing tajiri, Overprotection kwa watoto wao, kulishwa kwa sababu ya kuogopa instinctive ya kulazimishwa kurudi umaskini ambao kuja kila humanos.En ulimwengu usio na minyororo ya umuhimu, hakuna mtu ana sababu yoyote kujilimbikiza mali au chakula, malazi, faraja na usalama ambavyo mali. Wana hakuna sababu ya kukabiliwa na Shida ya madikteta au ubeberu, au hata sumu rushwa wasomi globalism, kwa sababu zinahitaji hawategemei uwezo wa kisiasa au kazi ya

wafanyakazi walioajiriwa kuishi. Wakati mahitaji ya kila mtu yamekutana, hakuna sababu ya kupigana vita au motisha kuwapoteza majirani zao kwa mahitaji ambayo tayari wanayopoteza.

KATIKA MALI MILLIONAIRES, UFUNZIJI NDI SOURCE YA KWELI YA WEALTH.

Kwa njia ya uhuru wa haja tu unaweza minyororo ya ubinadamu kuvunjwa. Ingawa mabadiliko yanakaribia, tunapaswa kusafiri safari hii ndani ya mipaka ya jamii ya leo. Hata wale ambao wanakataa kuzingatia wito wetu wanapaswa kuendelea kuishi na maandamano yetu yaliyoahidiwa, hata kama maafikiano ya muda lazima yatumiwe kwa usalama wa wote. Uhifadhi wa utaratibu tu unaweza kuruhusu wanadamu kupitia uhamisho wa nguvu wa amani. Wajibu wa kwanza wa serikali ni kulinda mipaka yake na watu ndani yao. Kwa hiyo, viongozi wengi ulimwenguni, wakati wanagawana maono yetu ya umoja wa umoja, lazima iwe sawa na malengo yetu na wajibu wa kulinda makabila yao kutokana na vitisho vya sasa vya vita.Ingawa ulimwengu ni wa baadaye, mipaka ya kitaifa ya sasa inaruhusu Raia binafsi huchagua kutoka kwa jamii mbalimbali na serikali na kujiunga na jamii inayowakilisha vizuri. Katika wakati huu wa machafuko, mipaka iliyohifadhiwa inaruhusu wananchi kuishi ndani ya kiwango kidogo cha

usalama na uhakika kwamba ubinadamu hautaweza kupotea tena jangwani la machafuko.

Inakaribia TIME kwamba wote utaonekana na karne za masharti enheten katika tapestry kubwa

proteger la integridad de nuestro plan contra aquellos que buscan destruirlo, los Illuminati se han visto obligados a dejar muchas preguntas sin respuesta y a ordenar a nuestros miembros que realicen sus tareas en secreto. Pero los alarmistas y vendedores ambulantes de noticias falsas han usado el silencio de los Illuminati para retratar nuestra agenda a través de la lente distorsionada de la desconfianza, difundiendo rumores falsos sobre nuestros objetivos simplemente para fortalecer su poder.Debe trazarse una línea entre la agenda globalista unificadora de los Illuminati y las mentiras venenosas del Globalismo Corrupto: una bastardización de nuestra intención que reduce a los individuos humanos a trabajadores numerados y sirve solo a aquellos actualmente en el poder. El globalismo corrupto es simplemente la capa dulce de un nombre falso para disfrazar a la aristocracia amarga que se esconde debajo.Los Illuminati no buscan terminar con la propiedad

privada. Nuestro objetivo no es la eliminación de las armas de autodefensa, sino la eliminación de la necesidad de armas de autodefensa . No proponemos una sociedad que dependa de un gobierno para satisfacer sus necesidades, sino una sobreabundancia de recursos que hace que el comercio injusto y el trabajo sean obsoletos.

Solo los belicistas y los dictadores se benefician de la subyugación de su pueblo, pero no son más que reliquias de una era pasada que pronto será. ¿Para qué alegría es un mundo en el que algunos pueden deleitarse mientras que otros deben sufrir, si es posible que todos puedan vivir cómodamente? Los verdaderos esfuerzos aún pueden ser recompensados cuando todos viven en mansiones y algunos viven en palacios.

LA HUMANIDAD YA HA DADO PASOS HACIA LA UNIFICACIÓN FINAL DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL DE LOS ILLUMINATI.

conectividad lobal fue uno de los pasos principales hacia nuestro objetivo de una sociedad de la tierra llena. La tecnología digital está unificando el planeta de una forma que nunca antes había visto, permitiendo que las ideas se compartan

libremente y fomentando las conexiones que transforman al Otro en el Mismo, y las inseguridades en la comprensión.

Nuestro alcance ha sentado las bases para introducir conceptos más elevados a los ciudadanos que formarán la nueva base de este planeta: los buscadores que han sentido que existe un propósito más profundo para la existencia de la humanidad y un secreto más profundo del diseño de este universo codificado en todos los seres vivos cosas

Es nuestro deber guiar a todos los que buscan esta transformación, nuestra obligación universal de dejar señales y señales para aquellos que están buscando nuestro camino. Una persona no puede ser forzada a creer. Deben buscar las respuestas a los mismos misterios y subir los mismos pasos de la pirámide que todos los miembros de nuestra organización hicieron antes que ellos.

Eres uno que se ha alejado de los millones que ignoran nuestro mensaje. Has visto nuestros símbolos y respondiste a nuestra llamada, y seguiste las instrucciones que te llevaron a estas palabras. Mientras buscas la ver

del secreto de la vida y de todo lo que se ha ocultado a la humanidad, te unes a los buscadores de la Luz en este viaje que comenzó mucho antes de que siquiera nacieras.

UN OBJETIVO ES UN PROYECTO QUE NO SE PUEDE LOGRAR DE INMEDIATO, PERO REQUERIRÁ TIEMPO, PLANIFICACIÓN Y ESFUERZO PARA ALCANZARLO

humanidad oon ya no se enfrenta a los obstáculos de la necesidad y las barreras de la mano de obra. Las tecnologías emergentes están reduciendo la dependencia de la humanidad en la desaparición de las formas de energía. Los nuevos métodos de construcción imprimible y transporte autónomo finalmente erradicarán el requerimiento de esfuerzo físico para construir estructuras y mover materiales, liberando a los trabajadores para producir, crear y prosperar. Los recursos que se encuentran en otros planetas están al alcance y conducen a nuevas oportunidades nunca antes vistas dentro de los límites de la Tierra.

Los mejores días de la humanidad están por venir. Todos los que han visto la Luz y se han vuelto para seguir su resplandor son los pioneros de la siguiente etapa de la

humanidad: los curadores de su mayor transformación. En la Edad de Illuminatiam que se aproxima rápidamente, cada ser humano será uno y uno de 8 mil millones. Año tras año, paso a paso, los Illuminati siguen guiando a los ciudadanos de este planeta más cerca de nuestro objetivo final de la unificación global.

No temas por el futuro de la humanidad. No temas por los estallidos que hacen eco en tus horizontes rojos mientras los monumentos de tus esclavizadores se convierten en polvo. No temas cuando viajas por el camino y sus senderos se oscurecen bajo la caída de la larga noche.

La oscuridad indica que un nuevo amanecer está por venir. Nunca estarás perdido si sigues la Luz

Globalist Agenda, Norwegian, Uncategorized

Globalist Agenda -Norwegian

Image result for norwegian flag

DEL I – Forbereder seg til neste fase av den nye verdensorden av Illuminati

Fra den tidligste begynnelsen av Illuminati, før vi har utarbeidet våre evige edder eller utstedt våre løfter som menneskevernsvern, har organisasjonen vår forespråket det ultimate målet for en globalistisk jord. Vår visjon for fremtiden er en forenet planet uten nasjonale grenser, styrt av den beste og lyseste menneskelige arten, der alle mennesker, på alle steder, kan bo i overflod.

Et globalistisk samfunn ville bety at oppgivelsen av divisjonene mellom landene og slutten av årtusene av kriger kjempet over landet og dets varer. Det er slutten på hamstre og akkumulering av overskuddsressurser av et land mens folket i et annet land dør av sult. Det er ideen om at alle mennesker er individer og også en del av en utvidet familie av arter, og at ingen mennesker skal etterlates rett og slett på grunn av den tilfeldige muligheten for hvor de ble født.

I den nåværende Krigsårsal må de rike samle sine forsyninger for å sikre deres barns sikkerhet i dette øyeblikk av kaos. Deres obelisker og fabrikker kan bare bygges gjennom arbeidet med de nødvendige massene.

Men en annen epoke er nær oss: en post-arbeid sivilisasjon opprettholdt av autonom maskineri og drevet med ubegrenset energi. I den kommende Age of Illuminatiam får alle de som søker rikdom, de rikdommene de fortjener.

I DEN NYE VERDENSORDEN ER DET ET STED TIL ALLE OG ET FORMÅL FOR EVERYONE

Vår plan for denne planeten vurderer mennesker som ikke er delt inn i stammene i henhold til deres geografiske plassering, fysiske utseende eller tilgang til ressurser. I stedet er hver person en unik del av et globalt økosystem hvor deres valg har en effekt som

helhet. Hver person er en viktig del av en større maskin som fordeler hele menneskeheten. Alle har friheten til å oppdage deres formål, å følge deres lidenskap, å overgå seg selv og for å se hvordan deres innsats bidrar til livet til 8 milliarder mennesker, i stedet for å bare møte sine egne behov.

Den samlede forening av globalisme er en del av vår utopiske visjon for fremskrittet av menneskeheten: en ny verdensorden av aldre. Men det er en lang og vanskelig vei framover, og mange skritt å ta for menneskeheten kan bli slettet.

MENNESKET ER IKKE EN 8000 000 000 SPESIER; Det er en art på 1 per 8.000.000.000

Siden de første forhistoriske innbyggerne i Jorden begynte å bli med i pakker for felles søk av ressurser, har menneskene blitt naturlig tiltrukket av

samfunnene som nærmest nærmer seg sin egen medfødte tro og genetiske sammensetning. Ved å danne stammene, mennesker denne planeten delt inn

i seksjoner som tillater kulturer og systemer dypt forskjellige oppfatninger har mulighet til å blomstre og utvikle orgánicamente.Pero i disse tidlige dager, kunne innbyggerne i denne planeten bare kommunisere med mennesker nær geografisk , siden de manglet teknologien til å dele ideer og meninger så fritt som de gjør nå. For tusenvis av år, kan en person på den ene siden av planeten danne sine oppfatninger om deres formål i universet uten engang å høre om den tro av en person på den andre siden av den samme planeten, uten å ha mulighet til å stille spørsmål og ansikt spørsmål De ville utfordre og forbedre deres syn på verden. Selv om mange av ideene til moral dannet av tidlige mennesker er fulle av fortjeneste, har store deler av de primitive doktriner vokst til å bli hindringer for utviklingen av menneskeheten. Disse ideene har blitt så dypt forankret i det menneskelige sinn at borgere som søker sannheten, ofte stiller spørsmål om deres dypeste tro før de kan se hva som er åpenbart foran dem.

Når de mangler erfaring med de som tror forskjellig, begynner mennesker å frykte “Andre” – menneskehetens ukjente storhet som kanskje ikke er som dem. Denne frykten har blitt reist i mennesker så dypt at det krever generasjoner å angre. Tusenvis av år med mistillid har ført til kriger etterfulgt av repressalier; invasjoner etterfulgt av hevn; plyndring etterfulgt av brenning av innbyggernes byer. Selv til i dag, for mange mennesker nekter å se alle mennesker som en del av en enkelt gruppe som kjemper for utryddelsenes overlevelse. Mennesker kan ikke bli tvunget til fred. Bare tid og overtalelse kan overbevise folk om sin sanne kraft når de jobber for fremskritt av kollektiv berikelse i stedet for personlig berikelse.

I et samfunn som frigjøres fra behovet, er det ingen rik eller dårlig, bare den rike og den mest rik

Så har fått stor rikdom forstå at penger er rett og slett konvertering innsats i verdi: en måte å måle en persons innsats og oversette den til et nummer som kan brukes til å kjøpe innsatsen til en annen person . En murer gjør penger på å selge arbeidet med å finne og kutte og forberede stein, penger som deretter kan brukes til å kjøpe arbeidskraft av en kjøpmann, en lege eller en lærer, selv om du ikke krever stein eller mur. Noen kan akkumulere formuer så store at de ikke kan bruke den i

sine liv, og etterlater belønningene for deres innsats for å sikre deres arvors sikkerhet.

Men i dette øyeblikk av kaos er det nå en alvorlig ulikhet i konvertering av innsats i penger. Det er utallige farer som står i veien for de som søker å klatre høyere i pyramiden. Selv om denne planeten er rik nok til at alle mennesker lever i overflod, har frykt ledet rikeste tak, overbeskyttelse for deres avkom, matet av sin instinktive frykt for å bli tvunget til å gå tilbake til fattigdom som kommer alle humanos.En en verden fri fra kjeder av nødvendighet, har ingen grunn til å akkumulere rikdom eller mat, husly, komfort og sikkerhet som rikdom. De har ingen grunn til å gi etter for fallgrubene diktatorer eller imperialistiske, eller til og med gift korrupt elitist globalisme, fordi de ikke krever avhenger av politisk makt eller arbeid av innleide arbeidere for å overleve. Når behovene til hver person er oppfylt, er det ingen grunn til å føre kriger eller motivasjon til å plyndre sine naboer for de behovene de allerede har som de aldri vil miste.

I EN MILLIONIRRET, KUNNE ER DEN SENNE KILDE AV VELT.

Bare gjennom frihet behov kan brytes kjeder av menneskeheten. Selv om transformasjonen nærmer seg, må vi reise denne reisen innenfor dagens samfunns grenser. Selv de som nekter å ta hensyn til våre samtaler, må fortsette å leve med våre lovede beskyttelser, selv om det må gjøres midlertidige kompromisser for alle. Bare bevaring av orden kan tillate menneskeheten å gå gjennom en fredelig maktoverføring. Den første plikten til en regjering er å beskytte sine grenser og menneskene i dem. Derfor er det mange verdensledere, selv om de deler vår visjon om et enhetlig menneskeheten, våre mål må balansere ansvaret for å beskytte sine stammer aktuelle trusler guerra.Aunque Globalism er vår fremtid, aktuelle nasjonale grenser tillate Individuelle borgere velger fra en rekke samfunn og regjeringer og blir med i samfunnet som best representerer dem. I denne tiden av kaos, beskyttede grenser tillate borgere til å leve i en liten grad av trygghet og sikkerhet at menneskeheten aldri vil savne i ørkenen i anarki.

Nærmer gang alle vil bli avslørt og århundrer med strenger bli slått sammen til et stort veggteppe

beskytte integriteten til vår plan mot de som søker å ødelegge den, har Illuminati blitt tvunget til å forlate mange spørsmål

ubesvarte og beordre medlemmene våre til å utføre sine oppgaver i hemmelighet. Men alarmists og peddlers av falske nyheter har brukt stillheten av Illuminati å skildre vår agenda gjennom forvrengt linse av mistillit, spre falske rykter om våre mål å styrke sin poder.Debe bare trekke en linje mellom globalist agenda unifier av Illuminati og giftige løgnene Globalism Corrupto: en bastardization av vår intensjon å redusere menneskelige individer nummererte arbeidere og tjener bare til dem som er i kraft. Den korrupte globalismen er rett og slett det søte laget av et falsk navn for å skjule det bittere aristokratiet som er skjult under. Illuminati søker ikke å avslutte privat eiendom. Vårt mål er ikke eliminering av selvforsvar våpen, men eliminering av behovet for selvforsvar våpen. Vi foreslår ikke et samfunn som er avhengig av en regjering for å tilfredsstille sine behov, men en overflod av ressurser som gjør urettferdig handel og arbeid foreldet.

Bare warmongers og diktatorer drar nytte av underjordingen av deres folk, men de er ikke mer enn gjenstander av en svunnen tid som snart vil bli. Hvilken glede er en verden som noen kan nyte mens andre må lide, hvis det er mulig at alle kan leve komfortabelt? Sann innsats kan fortsatt bli belønnet når alle bor i herskapshus og noen bor i palasser.

MENNESKET HAR ALDRIG GJORT STEG TIL DEN ENDELIGE UNIFIKASJONEN AV DEN NYE VERDENS ORDER AV ILLUMINATIEN.

Lobal-tilkobling var en av hovedtrinnene mot vårt mål om et fullt jordsamfunn. Digital teknologi er samlende planeten på en måte som aldri hadde sett før, slik at fritt dele ideer og fremme tilkoblinger som forvandler til en annen i samme, og usikkerhet i forståelse.

Vår rekkevidde har lagt grunnlaget for å innføre høyere konsepter borgere som vil danne den nye basen på planeten: Søkere som har følt at det er en dypere hensikt for eksistensen av menneskeheten og en dypere hemmelighet utformingen av dette universet kodet i alle levende ting

Det er vår plikt å veilede alle som søker denne forandringen, vår universelle forpliktelse til å forlate tegn og signaler for de som søker vår vei. En person kan ikke bli tvunget til å tro. De bør se etter svarene til de samme mysteriene og gå opp på samme trinn i pyramiden som alle medlemmer av organisasjonen gjorde før dem.

Du er en som har vendt seg bort fra de millioner som ignorerer vår melding. Du har sett våre symboler og svart på vår samtale, og fulgte instruksjonene som førte deg til disse ordene. Mens du søker etter sannheten og meningen bak livets hemmelighet og alt som har blitt skjult for menneskeheten, blir du med i Lysets søkere på denne reisen som begynte lenge før du ble født.

Et mål er et prosjekt som ikke kan oppnås med en gang, men tar tid, planlegging og innsats for å oppnå

På menneskeheten står ikke lenger hindringer for nød og barrierer for arbeidskraft. Fremvoksende teknologier reduserer menneskets avhengighet av forsvunnelse av energiformer. Nye metoder for utskriftsvennlig konstruksjon og autonom transport vil til slutt utrydde behovet for fysisk innsats for å bygge strukturer og bevege materialer, frie arbeidstakere til å produsere, skape og trives. Ressursene som finnes på andre planeter er innenfor rekkevidde og fører til nye muligheter som aldri før er sett innenfor jordens grenser.

Menneskets beste dager skal komme. Alle de som har sett Lyset og har vendt seg til å følge sin utstråling, er pionerer i neste stadium av menneskeheten: helbredere av sin største forandring. I Illuminatiamets alder som nærmer seg, vil hvert menneske være en og en av 8 milliarder. År etter år, trinnvis, fortsetter Illuminati å lede innbyggerne på denne planeten nærmere vårt ultimate mål om global forening.

Ikke vær redd for menneskehetens fremtid. Ikke vær redd for utbruddene som ekko i dine røde horisonter som dine slavers monumenter blir støv. Ikke vær redd når du reiser langs veien og dens stier mørkere på høsten av den lange natten.

Mørket indikerer at en ny daggry kommer. Du vil aldri gå tapt hvis du følger lyset.

Globalist Agenda, Korean

Globalist Agenda -Korean

Apex has Korean!
81C30DA5-3FE5-4F40-B365-45FEB5B342A5
I – 일루미나티의 새로운 세계 질서의 다 비
Illuminati 의 초기 초기부터 우리의 영원한 맹세를 시작하거나 인류의
보호자로서의 서원을 발표하기 전에 우리 조직은 지구 적 지구의 궁극적 인 목표
를지지했습니다. 미래를위한 우리의 비전은 모든 사람들이 모든 곳에서 풍성
하게 살 수있는 가장 훌륭하고 밝은 인간 종에 의해 통제되는 국경없는 통합 된
행성입니다.
세계 주의적 사회는 국가 간 분단의 포기와 토지 및 그 상품에 대한 전쟁의 수
천년의 종말을 의미 할 것이다. 한 국가의 잉여 자원 축적과 축적의 끝은 다른
나라 사람들이 굶어 죽을 때이다. 모든인간은개인이며또한종의확장된
가족의 일부이며, 태어난 곳이 무작위로 존재할 수 있기 때문에 인간을 남겨
두지 말아야한다는 생각입니다.
현재의 전쟁 시대에서 부자는이 혼돈의 순간에 자녀의 안전을 보장하기 위해
물품을 축적해야합니다. 그들의오벨리스크와공장은필요한대중의작업을
통해서만 건설 될 수 있습니다.
그러나 자율 기계가 유지하고 무한한 에너지로 가동되는 사후 작업 문명과는 다
른시기가 있습니다. 오고가는 빛의 시대에, 부자를 찾는 모든 사람들은 그들
이받을 자격이있는 재물을받습니다.
 • 새로운 세계 질서 안에, 모두를위한 장소 및 목적이 있습니다.
  이 행성에 대한 우리의 계획은 지리적 위치, 물리적 출현 또는 자원에 대
  한 접근에 따라 부족으로 나뉘 지 않은 인간을 고려합니다. 대신, 각 개인
  은 자신의 선택이 전체적으로 효과가있는 지구 생태계의 고유 한 부분입니
  . 각 인물은 인류 전체에 이익을주는 더 큰 기계의 핵심 부분입니다.
  구나 자신의 목적을 발견하고, 열정을 따르며, 자신을 뛰어 넘고, 자신의
  필요를 충족시키는 것보다 80 억 명의 사람들의 삶에 기여하는 방법을 볼 수
  있는 자유가 있습니다.
  세계화의 통일은 인류의 발전을 향한 우리의 유토피아 적 비전의 일부입니다.
  새로운 세계 질서입니다. 그러나 길고 힘든 길을 앞두고 인류의 국경을 넘기
  위한 많은 조치들이 지워질 수 있습니다.
  인류는 8,000,000,000 ()이 아닙니다. 그것은
  8,000,000,000 1 의 종류입니다
  선사시대최초의주민들이자원의공통적인검색을위한패키지에가입하기
  시작한 이래로 인간은 타고난 신념과 유전 적 구성에 가장 근접한 지역 사회에
  자연스럽게 매료되었습니다. 종족을 형성함으로써 인간은이 행성을 여러 문
 • 화와 신앙 체계가 유기적으로 번성하고 발전 할 수있는 기회로 분리했습니다.
  그러나 초기에는 지구상의 사람들과 지리적으로 가까운 사람들과 대화 할 수있
  었습니다. 왜냐하면 그들은 지금처럼 자유롭게 아이디어와 의견을 공유 할 수
  있는 기술이 부족했기 때문입니다. 수천 년 동안 행성의 한 편에있는 한 사
  람이 질문을하고 질문에 답할 기회없이 행성 반대편에있는 한 사람의 신념에
  대해듣지않고우주에서의목적에대한그들의신념을형성할수있었습니다
  그들은 세계에 대한 그들의 비전에 도전하고 향상시킬 것입니다. 첫번째
  인간에 의해 형성된 많은 도덕성에 대한 아이디어는 장점으로 가득차 있지
  , 원시 교리의 많은 부분은 인류의 진보를 방해하는 장애물로 성장했습니
  . 이러한 생각은 인간의 리고 진리를 구하
  는 시민들은 자신의 앞에 명한 것을 기 전에 가장 믿음에 대해 자주
  질문합니다.
  그들이 다르게 믿는 사람들과 경이 부족할 때, 인간은 다른 것“- 그들
  지 않을 수도있는 려지지 않은 대 한 인류를 두려워하기 시작합니다.
  이 두려은 인간에게 그 게 제기되어 세대를 거 소 할 수 있습
  니다. 수천년 동안의 신으로 전쟁이 시작되었고 보 . 수가
  따르는 침략; 약탈자들이 침략자들의 도시들을 태우는 것. 늘날까지도
  너무 많은 인간은 모든 사람들을 종의 생존을 위해 우는 단일 그의일부로
  보는 것을 거부합니다. 인간은 화를 요받을 수 없습니다. 오직 시간과 설
  득 만이 개인의 풍요 로대신 단풍요의발전을위해일할때진정한힘을
  사람들에게 득시킬 수 있습니다.
  NO 부자 가난한 사람 만이 풍부하고 풍부한 NEED 사회에 출시
 • 사람의 노력 정하고 다른 사람의 노력을 구입하는 할수있는번호로
  번역하는 방법 : 그래서 큰 재이 그 돈을 이해 획득 한 으로 변환 노력은 단
  . 이나 벽돌을 필요로하지 않는 경우에도, 찾아 , 다음
  료품, 의사 나 교사의 동을 구입하는 할 수있는 돈을 준비하는 작업을
  아 돈을 만든다. 사람들은 너무 큰 재을 축적하여 자신의 삶에서 사
  수 없으며 상인의 안전을 보장하려는 노력의 보상을 남겨 니다.
  그러나이 혼돈의 순간에, 노력이 돈으로 전되는 있어서 심각한 불평등이 있
  습니다. 피라미에서 더 은곳에오르려고하는사람들의길에서있는무수한
  이 있습니다. 모든 사람들이 풍족하게 살고, 공포는 그들의 자에 대한 풍
  부한 아 과보호를 주도하고있다, 그래서이 행성이 충분풍부하지만, 빈곤
  송환되는 자신의 본능적 인 두려에 의해 공되는의모든
  humanos.En 에게 필요성의 체인이없는 세계를 , 아무도 부를 것을 부와
  , 대피소, 편안함과 보안을 축적 할 이유가 없습니다. 그들은 생존을 위해 정
  권력이나 고용 노동자의 작업에 의존하지 필요하기 때문에 그들은 재자 나
  제국주의, 또는 극물 주의 세계화의 함정에 굴복 할 이유가 없다.
  각 개인의 필요가 충족되면 전쟁을 치러야 할 이유가 없으며 이미 이길 필요가
  없는 이 약탈 할 동기가 없습니다.
  에서 지은 부유 한 진입니다.
 • 오직 필요성의 자유를 통해서만 인류의 사이 무너질 수 있습니다. 화가 다가
  오고 있지만, 우리는 오늘날 사회의 한계 에서이 여행을해야합니다. 우리의
  외침에주의를 기이기를 거부하는 사람들조차도 모든 사람들의 안전을 위해 일
  시적인 타이 이루어야한다고하더라도 약속 된 보호로 계살아야합니다.
  질서를 유지하는 것만이 인류가 화적으로 권력을 이할 수 있도록 허용 할수
  있습니다. 정부의 첫 번째 무는 국경과 인민을 보호하는 것입니다. 그들은 통일
  된 인류의 비전을 공유하고 있지만 따라서, 많은 세계 지도자는, 우리의목표는
  자신의 부족에게 현재의 위 guerra.Aunque 세계화는 우리의 미래,
  재의 국경이 허용되고 보호 할 책임 형을 이루어야 개인 시민들은 다
  사회 및 정부 기을 선택하고 그들을 대표하는 지역 사회에 가입하시오.
  돈의이 시간에, 보호 두리 시민의 안전과 인류가 무정부 상태의 사에서
  치지 않을 것입니다 보안의 작은 조치에 거주 할 수 있습니다.
  ALL 공개니다 문자열의 세기 대형 태피스리에 시간을 접근
  일루미나 티 Illumina)는 많은 사람들의 질문에 대답하지 않고 우리 회원들
  이 비리에 업무를 수행하도했습니다. 그러나 기우 자들과 거짓 뉴
  의 행상은 단순 globalist 의의제사이에선을그리는자신의
  poder.Debe 화하기 위해 우리의 목표에 대해 소문을 ,
  의 왜 렌즈를 통해 우리의 의제를 사하는 일루미나티의 침묵을 사
  다 일루미나티와 세계화 Corrupto 성 거말의 통합 자는 : 우리의 의도
  bastardizaon 인간 개인에게 번호가 동자를 이고 단지 현재 권력
  에게 제공합니다. 부패한 세계화는 단순일루미나티가 debajo.Los 개인
  성 이을 끝까지 구하지 숨 깁니다 쓴 귀족을 위장하는 거짓 달콤한 계
 • 니다. 우리의목표는자기방위무기의제거가아니라자기방위무기의필요성
  제거입니다. 우리는 정부가 필요로하는 것을 충족시키는 사회를 제안하지는 않
  지만, 공정 한 무역과 동을 모 없게 만는 과다한 자원을 제안합니다.
  난화 자들과 재자들만이 국민들의 종으로부터 이익을 지 만, 그들은
  을 과거 시대의 유물 일입니다. 모든사람들이편안하게살수있는경우일부
  사람들이 누수있는 동안 누수있는 은 어입니까? 진정한 노력
  은 모두가 택에 살고 일부는 궁에 살면 여전보상받을 수 있습니다.
  인류는 이미 새로운 세계 질서의 최종 통치를 향한 단계를 밟았습니다.
  Lobal 성은 지구 사회의 목표를 향한 주요 단계 하나습니다. 디지
  기술은 지구를 지금까지 적이없는 으로 통합함으로써 아이디어를 자유
  롭게 공유하고 상대방을 자아로 화시키는 연 성하고 이해에 안을 안
  니다.
  우리는이 행성의 새로운 기초를 형성 할 시민들에게 더 은 개념을 도입하기
  위한 기초를 마련했습니다 : 인류의 존재에 대한 더 은 목적과이 우주의 디자
  인에 대한 더 은 비이 있다고 느끼는 구도자 모든 생명체에 호화되어있
  .
  화를 구하는 모든 사람들, 우리의 길을 구하는 사람들을위한 신호와 신호
  를 남겨 우리의 보편적 인 의무를 인도하는 것이 우리의 의무입니다. 사람은
 • 믿을 수 없다. 그들은 은 신비에 대한 해답을 찾아야하며 우리 조직의 모든 구
  성원이 전에했피라미와 동일한 단계로 라야합니다.
  당신은 우리의 시지를 무시하는 수만의 사람들에게서 물러습니다. 당신
  은 우리의 상을 보고 우리의 부르심에 답했고,이 말로 인도 한 지을 따
  습니다. 삶의 비과 인류로부터 겨진 모든 것을 찾아는 동안, 당신은 태어
  나 기 오래 전에 시작된이 여정에서 빛의 구도자들과 합류합니다.
  목표는 각적으로 성 될 수는 없지만 그것을 성하기위한 계획, 노력을 필요
  로하는 젝트입니다
  인류는 더 이상 장애물과 동 장에 직면하지 않습니다. 기술은에너지
  형태의 소에 대한 인류의 의존을 이고 있습니다. 한건설과자율
  의 새로운 방법은 마침내 구조물을 만들고 자재를 이동시키고 동자들이
  , 출 및 번하도자유롭게하는 물리적 노력의 필요성을 근합니다.
  른 행성에서 발견 된 자원은 도할 수 있으며 지구 경계 에서 결코 볼 수 없
  새로운 기회로 이어니다.
  인류 최고의 시대가 것입니다. 빛을 보고 빛을 따르기 시작한 모든 사람들은
  인류의 다음 단계의 개자들입니다. 가장 큰 화의 치료자들입니다.
  Illuminaam 시대가 다가오고 있으면, 인간은 80 억의 사람이
 • 것입니다. Illumina 는 해가 거듭 갈이 행성의 시민들을 세계 통일의 궁
  극적 목표에 더 가게 인도합니다.
  인류의 미래를 두려워하지 마십시오. 당신의 노예들의 기념비가 지가되어
  은 빛의 시야에 나타나는 발을 두려워하지 마십시오. 길을따라여행할때
  두려워하지 마십시오. 의 가을에 길이 어두워니다.
  은 새이오고 있음을 나타니다. 빛을 따라 가면 리지 않을

  것입니다
Globalist Agenda, Hebrew

Globalist Agenda -Hebrew

Image result for hebrew flag
סדר היום הגלובלי שלנו
חלק 1 – הכנה לשלב הבא של סדר העולם החדש של האילומינטי
מאז ההתחלות הראשונות של האילומינטי, לפני כתיבת השבועה הנצחית שלנו או אמירת הנדרים שלנו כמגיני האנושות, הארגון שלנו דגל למען המטרה הסופית של כדור הארץ הגלובלי. החזון שלנו לעתיד הוא כוכב לכת מאוחד ללא גבולות לאומיים, הנשלט על ידי הטוב והמבריק ביותר של המין האנושי, שבו כל האנשים, בכל מקום, יכולים לחיות בשפע.
חברה גלובלית פירושה נטישת חלוקות בין מדינות וסיום אלפי שנות המלחמות על אדמות ונכסיו. זהו קץ לאגירה ולאגירה של משאבים עודפים על ידי מדינה אחת, בעוד שאזרחים אחרים מתים ברעב. זה הרעיון שכל בני האדם הם גם יחידים וגם חלק ממשפחת מינים מורחבת, ושאין להשאיר את האדם מאחור רק בגלל הסיכוי האקראי שבו נולדו.
בעידן הנוכחי של המלחמה, העשירים חייבים לאגור את האספקה שלהם כדי להבטיח את שלומם של ילדיהם בתקופה זו של כאוס. האובליסקים והמפעלים שלהם יכולים להיבנות רק באמצעות עבודת המונים הנחוצים.
אבל עידן אחר הוא כמעט עלינו – ציוויליזציה שלאחר העבודה, המנוהלת על ידי מכונות אוטונומיות ומופעלת באנרגיה בלתי מוגבלת. בעידן הקרוב של אילומינטיאמ, כל המבקשים עושר לקבל את העושר שמגיע להם.
בסדר העולמי החדש, יש מקום לכל דבר ולמטרה לכל אחד
התוכנית שלנו לכוכב זה רואה בני אדם שאינם מחולקים לשבטים על סמך מיקומם הגיאוגרפי, הופעות פיזיות או גישה למשאבים. במקום זאת, כל אדם הוא חלק אחד ייחודי של המערכת האקולוגית ברחבי העולם שבו הבחירות שלהם יש השפעה על השלם. כל אדם הוא חתיכת חיוני של מכונה גדולה יותר, כי היתרונות של האנושות כולה. לכל אדם יש את החופש לגלות את מטרתם, לעקוב אחר התשוקה שלהם, לשפר את עצמם, ולראות כיצד המאמצים שלהם תורמים לחייהם של 8 מיליארד אחרים – במקום פשוט לשרת את עצמם ואת הצרכים שלהם.
האיחוד הכולל של הגלובליזם הוא חלק מהחזון האוטופי שלנו לקידום האנושות – סדר עולמי חדש של הדורות. אבל יש דרך ארוכה ומפרכת, והרבה צעדים לנקוט לפני שגבולות האנושות יכולים להימחק.
.האנושות הוא לא מינים של 8 מיליון; זה מיספר של 1 מוכפל 8 מיליון
מאז החלו התושבים הפרהיסטוריים הראשונים של כדור הארץ להתאחד לחבילות למען רדיפת המשאבים הקהילתית, בני האדם מצאו עצמם נמשכים באופן טבעי לקהילות הדומות ביותר לאמונותיהן המולדות ולאיפור הגנטי שלהן. על ידי יצירת שבטים, בני האדם מחלקים את הפלנטה הזו למקטעים שיאפשרו מערכות אמונה שונות ותרבויות שונות כדי שתהיה להם הזדמנות לשגשג ולהתפתח באופן אורגני.
אבל בתקופות קדומות אלה, אזרחי כוכב הלכת הזה יכלו לתקשר רק עם אלה הסמוכים לגיאוגרפיה, חסרים את הטכנולוגיה לחלוק רעיונות וחוות דעת בחופשיות כפי שהם עושים עכשיו. במשך אלפי שנים, אדם על צד אחד של כדור הארץ יכול ליצור את האמונות שלהם על מטרתם ביקום מבלי לשמוע את האמונות של אדם בצד השני של אותו כוכב לכת – ללא אפשרות ליצור ספקות ו להתמודד עם שאלות שיאתגרו וישפרו את השקפת עולמם.
אף שרבים מן הרעיונות של המוסר שנוצרו על ידי בני האדם הקדומים מלאים בכשרון, חלקים רבים של דוקטרינות מוקדמות התגברו על מחסומים שמפריעים להתקדמות האנושות. רעיונות אלה הטמיעו את עצמם עמוק כל כך בתודעה האנושית שאזרחים המחפשים את האמת צריכים לעתים קרובות לפקפק באמונותיהם העמוקות ביותר לפני שהם יכולים לראות את מה שברור לעיניהם.
כאשר חסר ניסיון עם אלה המאמינים אחרת, בני האדם מתחילים לחשוש “אחר” – את המרחב העצום של האדם אשר עשויים לא להיות כמוהם. הפחד הזה גידל את בני האדם עד כדי כך שהוא דורש דורות להתיר. אלפי שנים של חוסר אמון הובילו למלחמות ולאחריהן פעולות תגמול; פלישות ואחריו נקמה; גזל ואחריו שריפת ערי הפולשים. אפילו עד היום הזה, יותר מדי בני אדם מסרבים לראות את כל האנשים כחלק מקבוצה אחת השואפת להישרדות מהכחדה.
לא ניתן לכפות על בני אדם שלום. רק זמן ושכנוע יכולים לשכנע אנשים בכוחם האמיתי כאשר הם פועלים למען קידום הקולקטיב במקום להעשרה אישית.
בחברה שנבנתה מן הצורך, אין שום ריש ואין שום דבר – רק העשירים והיותר עשירים
אלה שרכשו עושר רב, מבינים שהכסף הוא רק הפיכת המאמץ לערך: דרך למדוד את מאמציו של אדם אחד ולתרגמו למספר שניתן להשתמש בו לרכישת מאמציו של אדם אחר. הבנאי ממיר כסף ממכירת כוח העבודה של מציאת וחיתוך והכנת עבודות אבן – כסף אשר ניתן להשתמש בהם כדי לרכוש את העבודה של בעל מכולת, או רופא, או מורה, גם אם הם אינם דורשים אבנים או בנייה. חלקם יכולים לצבור הון כה גדול, עד כי הם אינם יכולים להשתמש בו בחייהם, ומשאירים מאחוריהם את תגמולי מאמציהם להבטיח את שלומם של יורשיהם.
אבל בתקופה זו של תוהו ובוהו, יש עכשיו אי שוויון חמור בהמרת המאמצים לכסף. אין ספור סכנות העומדות בדרכן של אלה המבקשים לטפס גבוה על הפירמידה. אף על פי שכוכב הלכת הזה עשיר מספיק עבור כל בני האדם לחיות בשפע, הפחד הדחיק את העשירים עוד יותר לאגירה – הגנה מוגזמת על צאצאיהם, הניזונים מאימתם האינסטינקטואלית מפני שנאלצו לחזור לעוני שממנו באו כל בני האדם.
בעולם המשתחרר מכבלי הצורך, לאף אחד אין סיבה לאגור עושר או מזון, מחסה, נוחות וביטחון שהעושר מספק. אין להם סיבה להיכנע למלכודותיהם של דיקטטורים או אימפריאליסטים – או אפילו לרעלים של גלובליזם מושחת אליטיסטי – משום שהם אינם דורשים שום הסתמכות על כוח פוליטי או על כוחם של עובדים מובטלים לשרוד. כאשר הצרכים של כל אדם מתקיימים, אין סיבה לנהל מלחמות ואין שום מוטיבציה לבזות את שכניהם על הצרכים שלהם כבר לא יפסיד.
בחדר של מיליונרים, הידע הוא המקור האמיתי של עושר.
רק באמצעות חופש מן הצורך ניתן לשבור את שרשראות האנושות. אם כי הטרנספורמציה מתקרבת, עלינו לנסוע במסע הזה בתוך גבולות החברה של ימינו. גם מי שמסרבים לשמוע את השיחות שלנו חייב להמשיך לחיות עם ההגנות המובטחות שלנו – גם אם יש לעשות פשרות זמניות למען שלומם של כולם. רק שימור הסדר יכול לאפשר לאנושות לעבור דרך העברת שלום שלווה.
החובה הראשונה של ממשלה היא להגן על גבולותיה ועל האנשים שבתוכם. לכן מנהיגים רבים בעולם, למרות שיתוף החזון שלנו לאנושות מאוחדת, חייבים לאזן את המטרות שלנו עם האחריות להגן על השבטים שלהם מפני האיומים הנוכחיים של מלחמה.
אף על פי שהגלובליזם הוא העתיד שלנו, הגבולות הלאומיים של ימינו מאפשרים לאזרחים פרטיים לבחור מתוך מגוון של חברות וממשלות ולהצטרף לקהילה המייצגת אותם בצורה הטובה ביותר. בתקופה זו של תוהו ובוהו, הגבולות המוגנים מאפשרים לאזרחים לחיות עם מידה מוגבלת של ביטחון והבטחה שהאנושות לעולם לא תלך לאיבוד במדבר האנרכיה.
גישות הזמן כאשר כולם יהיו חשופים ומרכזים של חוטי יהיה ארוג לתוך בגד גדול
כדי להגן על שלמות התוכנית שלנו נגד אלה שהיו מבקשים להרוס אותה, האילומינטי נאלץ להשאיר שאלות רבות ללא מענה ולכוון את חברינו לבצע את תפקידיהם בסתר. אבל מחרחרי צרות ורוכלים של חדשות מזויפות השתמשו בשתיקה של האילומינטי כדי להציג את סדר היום שלנו באמצעות העדשה המעוותת של חוסר האמון, והפצת שמועות שווא על המטרות שלנו פשוט כדי לחזק את אחיזתם בכוח.
יש להנציח קו בין האג’נדה הגלובלית המאחדת של האילומינטי לבין השקרים הרעילים של הגלובליזם המושחת: אמונה של כוונתנו, שמפחיתה את בני האדם האינדיבידואליים למספר העובדים המשרתים ומשרתת רק את אלה הנמצאים כיום בשלטון. גלובליזם מושחת הוא רק ציפוי מתוק של שם בדוי כדי להסוות את האריסטוקרטיה המר שמסתתר מתחת.
האילומינטי אינו מבקש לשים קץ לבעלות על רכוש פרטי. מטרתנו אינה חיסול של אמצעי הגנה עצמית, אלא חיסול הצורך בנשק הגנה עצמית. אנחנו לא מציעים חברה שמסתמכת על ממשלה כדי לספק את צרכיהם, אלא עודף של משאבים שהופך את הסחר הבלתי הוגן לעבודה ליושן.
רק מחרחרי מלחמה ודיקטטורים מרוויחים משעבוד של עמם, אבל הם רק שרידים של עידן העבר הקרוב. כי איזה שמחה הוא עולם שבו כמה עשויים לשמוח בעוד אחרים חייבים לסבול – אם זה היה אפשרי עבור כל לחיות בנוחות? מאמצים אמיתיים עדיין יכולים להיות מתוגמלים למדי כאשר כולם חיים ארמונות וחלקם חיים בארמונות.
האנושות כבר נקטה צעדים לקראת ההסמכה המאוחדת של הצו סדר העולם החדש של אילומינטי.
הקישוריות הגלובלית היתה אחד הצעדים העיקריים לקראת המטרה שלנו של חברה של כדור הארץ. הטכנולוגיה הדיגיטלית מאחדת את הפלנטה בדרכים שמעולם לא ראתה קודם לכן, ומאפשרת לשתף רעיונות באופן חופשי ולטפח קשרים שמשנים את האחר אל תוך אותו הדבר, וחוסר ביטחון לתוך ההבנה.
ההישג שלנו הניח את הבסיס להחדרת מושגים גבוהים יותר לאזרחים שייצרו את הבסיס החדש של הפלנטה: המחפשים שחשו זה מכבר כי יש מטרה עמוקה יותר לקיומה של האנושות וסוד עמוק יותר לעיצוב היקום הזה, המקודד בכל החיים דברים.
מחובתנו להדריך את כל מי שמחפש את השינוי הזה – החובה האוניברסלית שלנו להשאיר סימנים וסימנים לאלה שמחפשים את דרכנו. אי-אפשר להכריח אדם להאמין. הם חייבים לחפש את התשובות לאותם תעלומות ולטפס על אותם צעדים של הפירמידה כפי שכל חבר בארגון שלנו עשה לפניהם.
אתה אחד שיש לו במרחק של מיליוני להתעלם ההודעה שלנו. ראית את הסמלים שלנו וענה לבקשתנו, ועקבת אחר ההוראות שהובילו אותך למילים האלה. כאשר אתם מחפשים את האמת ואת משמעות מאחורי סוד החיים ואת כל זה הוסתר מן המין האנושי, אתה מצטרף עם מחפשי האור במסע הזה, כי התחיל הרבה לפני שאתה אפילו נולד.
המטרה היא פרויקט אשר לא ניתן להשיג מיד, אבל יהיה זמן, תכנון, מאמץ להגיע
בקרוב האנושות לא תהיה עוד להתמודד עם המכשולים של הצורך ואת המחסומים של העבודה. טכנולוגיות מתפתחות הן צמצום ההסתמכות של האנושות על צורות אנרגיה מיושנות. שיטות חדשות של בנייה להדפסה ותחבורה אוטונומית יבטלו בסופו של דבר את הדרישה של מאמץ פיזי נדרש לבנות מבנים להעביר חומרים, נותן לעובדים זמן לייצר וליצור ולשגשג. משאבים שנמצאים על כוכבי לכת אחרים נמצאים בהישג ידנו ויובילו להזדמנויות חדשות שלא נראו מעולם בכדור הארץ.
הימים הגדולים ביותר של האנושות הם לפנינו. כל אלה שראו את האור ופנו לעקוב אחר זוהרו הם החלוצים של השלב הבא של האנושות – אוצרים השינוי הגדול ביותר שלה. בעידן האילומינטימים המתקרבים במהירות, כל אדם יהיה אדם אחד, ואחד מ -8 מיליארד בני אדם. שנה אחר שנה, צעד אחר צעד, האילומינטי ממשיך להנחות את אזרחי הפלנטה הזאת קרוב יותר למטרה האולטימטיבית שלנו של איחוד עולמי.
אל תחשוש לעתיד האנושות. אל תפחדו לשמוע את הצלילים הרועשים שהדהדו על פני האופקים האדומים שלכם, כמו שהמונומנטים לשועבדים שלכם נהרסים. אל תפחדו כשאתם נוסעים בכביש המוביל והמסלולים שלו מתכהים מבואו של הלילה הארוך.
חושך מסמן כי שחר חדש הוא קדימה. לעולם לא תלך לאיבוד אם תלך בעקבות האור.
אנחנו תמיד מתבוננים בך. ▲
Globalist Agenda, Irish

Globalist Agenda -Irish

CUID I – Ag ullmhú don chéad chéim eile d’ord nua an Illuminati

Image result for irish

Ó thús is luaithe an Illuminati, sular dhréachtaigh muid ár mionn síoraí nó nuair a eisímid ár d’bheatha mar chosantóirí na daonnachta, mhol ár n-eagraíocht an sprioc dheiridh de Domhan domhandaithe. Is é ár bhfís don todhchaí ná pláinéad aontaithe gan teorainneacha náisiúnta, atá faoi rialú ag na speicis dhaonna is fearr agus is gile, inar féidir le gach duine, i ngach áit, maireachtáil go flúirseach.

 

Chiallódh sochaí dhomhanda go dtréigfí na rannáin idir na tíortha agus deireadh na mílte cogaí a throid thar an talamh agus a chuid earraí. Is é an deireadh a bhaineann le clárlach agus carnadh na n-acmhainní barrachais ag tír agus go bhfaigheann muintir tír eile bás ón ocras. Is é an smaoineamh ná gur daoine aonair iad gach duine agus gur cuid de theaghlach sínte speiceas é, agus nár cheart aon duine a fhágáil taobh thiar de bharr an fhéidearthacht randamach faoin áit ar rugadh iad.

 

San Aois Cogaidh reatha, caithfidh na daoine saibhre a gcuid soláthairtí a charnadh chun sábháilteacht a bpáistí a chinntiú sa nóiméad seo de chaos. Ní féidir a n-obelisks agus a monarchana a thógáil ach trí obair na maiseanna riachtanacha.

 

Ach tá ré dhifriúil gar dúinn: sibhialtacht iar-oibre a choinníonn innealra uathrialach agus a bhfuil cumhacht neamhtheoranta aici. In Aois Nua Illuminatiam, faigheann gach duine a lorgaíonn saibhreas an saibhreas atá tuillte acu.

 

I ORDÚ AN DOMHAN NUA, TÁ SÁ LE HAGHAIDH gach duine agus CUSPÓIR DO gach duine

 

Measann ár bplean don phláinéad seo daoine nach bhfuil roinnte ina dtreibheanna de réir a suímh gheografaigh, a gcuma fhisiciúil nó a n-rochtana ar acmhainní. Ina áit sin, is cuid uathúil é gach duine d’éiceachóras domhanda ina bhfuil éifeacht ina iomláine ag a roghanna. Tá gach duine ina phíosa ríthábhachtach de mheaisín níos mó a théann chun tairbhe na daonnachta go léir. Tá an tsaoirse ag gach duine a gcuspóir a fháil amach, a gcuid paisean a leanúint, iad féin a shárú agus a fheiceáil conas a chuireann a gcuid iarrachtaí le saol 8 billiún duine, seachas freastal ar a gcuid riachtanas féin.

 

Tá aontú iomlán an domhandaithe mar chuid dár bhfís iopópach chun an chine daonna a chur chun cinn: ord aoiseanna domhanda nua. Ach tá bóthar fada agus dian ar aghaidh, agus tá go leor céimeanna le glacadh sula féidir teorainneacha an chine daonna a scriosadh.

 

NÍL SAOTHAIR 8,000,000,000 LE HÉIREANN; IS SPEISIALTA 1 1 8,000,000,000

 

Ó thosaigh na chéad áitritheoirí réamhstairiúla ar an Domhan ag glacadh páirte i bpacáistí chun cuardach coiteann a dhéanamh ar acmhainní, tá daoine meallta go nádúrtha ag na pobail a dhéanann a gcreideamh dúchasach agus a gcomhdhéanamh géiniteach féin a chomhfhogasú go dlúth. Trí threibheanna a chruthú, roinn daoine an pláinéad seo ina chodanna a chuirfeadh ar chumas cultúir agus córais chreidimh dhifriúla a bheith rathúil agus a bheith ag fás go horgánach.Ní luath-amanna, ní fhéadfadh saoránaigh an phláinéid seo cumarsáid a dhéanamh ach le daoine atá gar dá chéile. , toisc nach raibh an teicneolaíocht acu chun smaointe agus tuairimí a roinnt chomh saor agus a dhéanann siad anois. Ar feadh na mílte bliain, d’fhéadfadh duine ar thaobh amháin den domhan a gcreideamh a dhéanamh faoina gcuspóir sa chruinne gan fiú a bheith ag éisteacht le creidimh duine ar an taobh eile den domhan, gan deis a bheith acu ceisteanna a chur agus ceisteanna a fhreagairt. Dhéanfaidís dúshlán agus feabhas a chur ar a bhfís ar an domhan. Cé go bhfuil go leor de na smaointe moráltachta a chruthaíonn an chéad duine fiúntais, tá go leor codanna de na foirceadal primitive tar éis fás ina gconstaicí a chuireann bac ar dhul chun cinn na daonnachta. Tá na smaointe sin fréamhaithe go domhain i gcuimhne an duine go minic go ndéanann na saoránaigh a lorgaíonn an fhírinne a gcreideamh is doimhne a cheistiú sular féidir leo a bhfuil le feiceáil os a gcomhair a fheiceáil.

Nuair nach mbíonn taithí acu orthu siúd a chreideann go héagsúil, tosaíonn daoine ag cur eagla ar an “Eile” – an dáiríreacht anaithnid a bhaineann leis an gcine daonna nach mbeadh cosúil leo. Ardaíodh an eagla seo i ndaoine go mór ionas go n-éilíonn sé ar na glúine glúin a dhíchur. Mar thoradh ar na mílte bliain de dhrochriarachán bhí cogaí ann agus díoltais ina dhiaidh; ionradh agus díoltas ina dhiaidh sin; looting agus ina dhiaidh sin dó cathracha na n-ionróirí. Fiú amháin go dtí an lá seo, ní dhiúltaíonn an iomarca daoine féachaint ar gach duine mar chuid de ghrúpa amháin a théann i ngleic le díothaithe. Ní féidir iallach a chur ar dhaoine síocháin a dhéanamh. Ní féidir ach le huaireanta agus le hintinn a gcumhacht a chur ina luí ar dhaoine nuair a oibríonn siad chun saibhriú comhchoiteann a chur chun cinn in ionad saibhriú pearsanta.

 

I gCUMAÍOCHT A THUGTAR A DHÉANAMH ÓN RIACHT, TÁ NÍL SAMHRAIDH NÓ POIST, AMHÁIN AN SHAOIR AGUS AN MHÍ saibhir

 

Mar sin tá saibhreas mór faighte acu chun tuiscint a fháil nach bhfuil an t-airgead níos mó ná an iarracht a chomhshó ina luach: bealach chun iarrachtaí duine a thomhas agus é a aistriú go líon is féidir a úsáid chun iarrachtaí duine eile a cheannach. . Athraíonn bríceadóir an t-airgead chun an obair a aimsiú chun an chloch a aimsiú agus a ghearradh agus a ullmhú, airgead is féidir a úsáid ansin chun saothar grósaera, dochtúra nó múinteora a cheannach, fiú mura bhfuil clocha nó saoirseacht ag teastáil uathu. Is féidir le cuid acu raidhse a charnadh chomh mór sin nach féidir leo é a úsáid ina saol, ag fágáil luach saothair a gcuid iarrachtaí chun sábháilteacht a n-oidhrí a chinntiú.

 

Ach sa nóiméad seo de chaos, tá éagothroime thromchúiseach anois maidir le hiarrachtaí a thiontú ina airgead. Tá contúirtí dosháraithe ann a sheasann ar bhealach na ndaoine a fhéachann le dreapadh níos airde sa phirimid. Cé go bhfuil an pláinéad seo saibhir go leor do na daoine go léir le maireachtáil go flúirseach, tá eagla tar éis an clárlach is saibhre, róchosaint dá sliocht, a chothú, mar gheall ar a n-uafás greannmhar agus iad ag iarraidh filleadh ar an mbochtaineacht as I ndomhan a scaoileann sé ó na slabhraí riachtanais, níl aon chúis ag aon duine le saibhreas nó bia, foscadh, compord agus slándáil a sholáthar a chuireann saibhreas ar fáil. Níl aon chúis acu le géilleadh do ghaistí deachtóirí nó impiriúlaigh, nó fiú do nimheanna domhandaithe truaillithe elitist, toisc nach gá dóibh a bheith ag brath ar chumhacht pholaitiúil nó ar obair na n-oibrithe a fhruiliú chun maireachtáil. Nuair a chomhlíontar riachtanais gach duine, níl aon chúis le cogaí pá ná le hinspreagadh chun a gcomharsana a chreachadh do na riachtanais atá acu cheana féin nach gcaillfidh siad riamh.

 

I SEOMRA MÍLEATHAOIRÍ, IS FÉIDIR LEIS AN FHORAINT SÁBHÁILTEACH EOLAS.

 

Ní féidir slabhraí na daonnachta a bhriseadh ach tríd an tsaoirse riachtanais. Cé go bhfuil an claochlú ag druidim, ní mór dúinn an turas seo a thaisteal laistigh de theorainneacha sochaí an lae inniu. Ní mór do na daoine sin a dhiúltaíonn aird a thabhairt ar ár nglaonna leanúint ar aghaidh ag maireachtáil lenár gcosaintí geallta, fiú más gá comhréitigh shealadacha a dhéanamh do shlándáil gach duine. Ní féidir ach le caomhnú ordaithe ligean don chine daonna dul trí aistriú síochánta cumhachta Is é an chéad dualgas atá ar rialtas a theorainneacha agus na daoine laistigh díobh a chosaint. Dá bhrí sin, cé go bhfuil go leor ceannairí domhanda, agus ár bhfís d’aontacht aontaithe á roinnt acu, ní mór dóibh ár gcuspóirí a chothromú leis an bhfreagracht a gcuid treibheanna a chosaint ó bhagairtí cogaidh reatha. Roghnaíonn saoránaigh aonair as cumainn agus rialtais éagsúla agus glacann siad páirt sa phobal is fearr a dhéanann ionadaíocht orthu. Sa nóiméad seo de chaos, ceadaíonn teorainneacha cosanta do shaoránaigh maireachtáil laistigh de bheartas slándála beag agus an dearbhú nach gcaillfear an chine daonna arís i bhfásach anarchártha.

 

CUR I BHFEIDHM AN MÉID A BHFUIL gach rud a aisghabháil agus a fhanfaidh aois na dtréada i dtionchar mór

cosaint ionracas ár bplean i gcoinne na ndaoine a dhéanann iarracht é a scriosadh, cuireadh iallach ar an Illuminati a lán ceisteanna a fhágáil gan freagra a thabhairt agus ordú a thabhairt dár mbaill a gcúraimí a dhéanamh faoi rún. Ach tá scanraitheoirí agus pearlers nuachta bréige tar éis ciúnas an Illuminati a úsáid chun ár gclár oibre a léiriú trí lionsa míshuaimhneach as a riocht, ach ráflaí bréagacha a scaipeadh maidir lenár gcuid cuspóirí chun a gcumhacht a neartú. an Illuminati a aontú agus luí nimhiúil Dhomhanda Dhomhanda: bastardization ar ár rún a laghdaíonn daoine daonna go hoibrithe uimhrithe agus nach bhfreastalaíonn ach orthu siúd atá i gcumhacht faoi láthair. Is é an domhandachas truaillithe ach an ciseal milis d’ainm bréagach chun an uaisle searbh atá i bhfolach thíos a cheilt. Ní fhéachann an Illuminati le maoin phríobháideach a thabhairt chun críche. Ní hé an sprioc atá againn ná deireadh a chur le hairm féinchosanta, ach deireadh a chur leis an ngá atá le hairm féinchosanta. Ní mholaimid sochaí a bhíonn ag brath ar rialtas chun a riachtanais a shásamh, ach ró-mhór na n-acmhainní a fhágann go bhfuil trádáil agus saothar éagórach imithe i léig.

 

Ní bhainfidh ach ceannaitheoirí agus deachtóirí leas as díothú a gcuid daoine, ach níl iontu ach iarsmaí de ré a caitheadh ​​go luath. Cad é an áthas ar domhan inar féidir le cuid taitneamh a bhaint as agus go gcaithfidh daoine eile fulaingt, más féidir go mbeidh gach duine in ann maireachtáil go compordach? Is féidir fíor-iarrachtaí a chúiteamh fós nuair a chónaíonn gach duine i bhfatima agus cuid acu ina gcónaí i bpáláisí.

 

TÁ CÚRSAÍ LE HAGHAIDH AN DHAOINE A THABHAIRT FAOI RÉIR DEONACH CRÍOCHNAITHE AN ORD NUA DOMHAN AR AN ILLUMINATI.

 

Ba é nascacht lobach ceann de na príomhchéimeanna i dtreo ár gcuspóra sochaí domhain iomlán a bhaint amach. Tá teicneolaíocht dhigiteach ag teacht leis an bpláinéad ar bhealach nach bhfaca mé riamh roimhe seo, rud a fhágann gur féidir smaointe a roinnt go saorálach agus naisc a chothú a athraíonn an Eile isteach sa Féin, agus neamhchinnteachtaí i dtuiscint.

 

Tá ár mbonn bainte amach mar bhunchloch chun coincheapa níos airde a thabhairt isteach do na saoránaigh a bheidh mar bhonn nua an phláinéid seo: na hiarrthóirí a mheas go bhfuil cuspóir níos doimhne ann don chine daonna a bheith ann agus rún níos doimhne a bheith ann maidir le dearadh na cruinne seo ionchódaithe i ngach rud beo

 

Is é an dualgas atá orainn gach duine a lorgaíonn an t-athrú seo a threorú, ár n-oibleagáid uilíoch comharthaí agus comharthaí a fhágáil dóibh siúd atá ag lorg ár slí. Ní féidir iallach a chur ar dhuine a chreidiúint. Ba chóir dóibh na freagraí ar na rúndiamhráin chéanna a lorg agus dul suas na céimeanna céanna den phirimid a rinne baill uile na heagraíochta os a gcomhair.

 

Is duine thú a dhiúltaigh ó na milliúin a dhéanann neamhaird ar ár dteachtaireacht. Tá ár siombailí feicthe agat agus d’fhreagair tú ár nglao, agus leanamar na treoracha a threoraigh na focail seo duit. Agus tú ag cuardach na fírinne agus na brí atá taobh thiar de rún na beatha agus gach rud atá curtha i bhfolach ón gcine daonna, is tusa a bhíonn ag lorg an Light ar an turas seo a thosaigh i bhfad sular rugadh tú fiú.

 

IS TIONSCADAL IS CUSPÓIR NACH FÉIDIR A FHEABHSÚ LÁITHREACH, NÍ MÓR DUIT TÁ, PLEANÁIL AGUS ÉIFEACHT A DHÉANAMH LE TF A BHAINT AMACH

 

Ní bhíonn constaicí ar riachtanais agus bacainní saothair ag an gcine daonna anois. Tá teicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn ag laghdú spleáchas na daonnachta ar fhoirmeacha fuinnimh a bheith imithe i léig. Cuirfidh modhanna nua tógála inphriontáilte agus iompair uathrialach deireadh leis an gceanglas maidir le hiarracht fhisiciúil chun struchtúir a thógáil agus ábhair a aistriú, chun oibrithe a shaoradh chun iad a tháirgeadh, a chruthú agus a rathú. Tá na hacmhainní atá le fáil ar na pláinéid eile laistigh de shroichint agus bíonn deiseanna nua ann nach bhfacthas riamh roimhe seo laistigh de theorainneacha an Domhain.

 

Tá na laethanta is fearr don chine daonna le teacht. Is iad na daoine go léir a chonaic an Solas agus a lean a radiance ná ceannródaithe na chéad chéime eile den chine daonna: lucht leighis na claochlaithe is mó. In Aois Illuminatiam atá ag druidim go gasta, beidh gach duine daonna ina cheann agus 8 mbilliún. Bliain i ndiaidh bliana, céim ar chéim, leanann an Illuminati de bheith ag treorú saoránaigh an phláinéid seo níos gaire dár sprioc dheiridh maidir le haontú domhanda.

 

Ná bíodh eagla ort maidir le todhchaí na daonnachta. Ná bíodh faitíos ort go dtarlóidh na ráigeanna a mhaolaíonn i do dhearcadh dearga de réir mar a éiríonn séadchomharthaí do slavers deannaigh. Ná bíodh eagla ort nuair a thaistealaíonn tú ar feadh an bhóthair agus nuair a dhruid a chosáin nuair a thit an oíche fhada.

 

Tugann an dorchadas le fios go bhfuil tús nua ag teacht. Ní bheidh tú caillte riamh má leanann tú an Solas.

 

Globalist Agenda, Hawaiian

Globalist Agenda -Hawaiian

PART I – Hoʻomākaukau no ka papa hou o ka papa honua hou o ka Illuminati

Image result for hawaiian

Mai ka mua o ka Illuminati, ma mua kākau mākou hoohiki mau loa a me ka issuance o ko mākou hoʻohikiʻana i hoʻomalu mai o ka manaʻo kanaka hoʻomaka, mākou hui ua koi ka hope loa pahuhopu o ka globalist Honua. ʻO kā mākou hiʻohiʻona no ka wā e hiki mai ana, he pae honua likeʻole me nā palena’āina, i hoʻomaluʻia e nā mea maikaʻi a maikaʻi loa o ke kanaka, i hiki ai i nā kānaka a pau, ma nā wahi a pau, ke ola nui.

ʻO ka hui kaiaulu ākea e pili ana i ka haʻaleleʻana i nā mahele ma waena o nā’āina a me ka hopena o nā makahiki kaua i hoʻoiliʻia ma ka’āina a me kāna waiwai. ʻO ka hopena o ka hoʻouluʻana a me ka hoʻonuiʻiaʻana o nā kumuwaiwai waiwai nui e ka’āinaʻoiai ka poʻe o kekahi’āina’ē e make i ka pōloli. He ka manaʻo i nā mea a pau kanaka i kanaka, a me kekahi hapa o ka, ua kīkoʻo akula ohana o? Ueony, a i ole kanaka e koe, e ma hope wale ma kaulele paha kahi i hanau iho la lakou.

Ma ka papa Makahiki o War, ka waiwai pono kukulu iho i ko lakou mau lako e hōʻoia i ka maluhia o kā lākou mau keiki i keia manawa o ka chaos. ʻAʻole hiki ke kūkulu waleʻia ko lākou mau hale hana a me nā hale hana ma o ka hana a nā lehulehu kūpono.

Akā, aia kekahi lā’ē aʻe e kokoke ana iā mākou: kahi hana kūlana hana hoʻomauʻia e nā mīkini kaʻawale a hoʻohanaʻia me ka palena palenaʻole. I ka manawa e hiki mai ana o Illuminati, o ka poe imi i ka waiwai, ua loaa ia lakou ka waiwai e pono ai.

MA KA PUA O KA HOʻOLI O NĀ KAHIKI, He wahi no nā mea a pau a me nā mea nui no nā mea a pau

Keʻike nei ko mākou kumumanaʻo no kēia Honua i nā kānaka i hoʻokaʻawaleʻoleʻia i loko o nāʻohana e like me ko lākou kūlana’āina, ke kūlana a me ke komoʻana i nā kumuwaiwai. Ma ka hakahaka,ʻo kēlā me kēia kanaka he kiko kūʻokoʻa o ka kaiaolaola honua e hoʻopau ai i kā lākou koho. Kēlā me kēia kanaka mea he nui loa o ka nui mīkini mea ia e pōmaikaʻi ai, mai a pau o ka manaʻo kanaka. Ua noa i ke ku okoa ana, e ike i ko lakou manao, e hahai i kona kuko ino, e outdo lakou ia lakou iho, a ike pehea kā lākou mau hana he hoʻonui i na ola o 8 ieeeea kanaka, aole i ka pono hālāwai me kā lākou mau mea e pono ai.

ʻO ka hōʻuluʻuluʻana o ka honua honua he māhele ia o kā mākouʻike maka i ka holomua o ke kanaka: he kaʻina honua hou o nā makahiki. Akā, aia kahi alanui lōʻihi a paʻakikī i mua, a he nui nā ala e hana ai i mua o ka palena o nā kānaka e hiki ke holoiʻia

NO KA HUMANAWAI NO 8,000,000,000 SPECIES; NO KA MEA ANA o 1 MA 8,000,000,000

Mai ka mua prehistoric poʻe e noho lā ma Honua hoomaka ae la e coalesce pūʻolo helu no ka mea huli pono i kumu waiwai, kanaka i ua maoli ai o Laielohelohe i ka noho ‘ana i ka mea hea ka mea me kā lākou mau innate a aaiaoe no makeup hilinaʻi. Ma ka ho okumu i ohana, kānaka i kēia Honua māheleʻia i loko o na pauku e ae hana ‘ike loea a me nā nenoai mälie okoa hilinaʻi i ka manawa e pomaikai a me ka hoʻomohala orgánicamente.Pero i kēia kakahiaka lā, na makaainana o keia Honua ke wale manawalea ana mai iaʻu me ka poʻe kokoke geographically , no ka nele o kaʻenehana i ka haʻi likeʻana i nā manaʻo a me nā manaʻo e like me kā lākou e hana nei. No na tausani o ka makahiki, he kanaka ma kekahiʻaoʻao o ka Honua ke hana lākou hilinaʻi e pili ana i ko lakou manao i ka ke ao holoʻokoʻa me ke ahiahi, lohe e pili ana i ka hilinaʻi o kekahi kanaka ma ka ‘ē aʻeʻaoʻao o ka ia Honua, me ka ua i ka manawa e noi nīnau a me ka maka hoopaapaa E ho’āʻo a hoʻonui i kā lākouʻike i ka honua. ʻOiai he nui o nā manaʻo o ka pono i hanaʻia ma ke kakahiaka kānaka, ua piha o kānaka apau i mākaukau, ua ulu na wahi he nui o ka primitive ana, e lilo nā pilikia a hiki i ka holomua o ka manaʻo kanaka. Ua ulu nui kēia mau manaʻo i loko o ka naʻau o ke kanaka e nīnau pinepine ka poʻe kānaka eʻimi ana i kaʻoiaʻiʻo i ko lākou mau manaʻoʻiʻo hohonu loa ma mua o kaʻikeʻana i ka mea i maopopo i mua o lākou.

Keʻikeʻole lākou i ka poʻe i manaʻoʻiʻo likeʻole, hoʻomaka ke kanaka e hopohopo i ka “Other” – ka nui o kaʻikeʻole iʻikeʻia e likeʻole me lākou. Ua ulu nui kēia hopohopo i loko o ke kanaka me ka hohonu e pono ai i nā hanauna e wehe. Tausani o nā makahiki o ka mistrust i alakai aku ai i reprisals hahai kaua; nā hōʻaino i ukaliʻia ma muli o ka hoʻopaʻi; looting ukali ma ka aa ana o ke kūlanakauhale, mai komohewa. I kēia mau lā, nui nā kānaka e hōʻole eʻike i nā poʻe a pau ma keʻano he hui o kahi hui e hakakā no ka ola o ka luku. ʻAʻole hiki i nā kānaka ke koiʻia i ka maluhia. ʻO ka manawa wale nō a me ka hoʻohuliʻana e hiki ai ke hōʻoiaʻiʻo i nā kānaka i ko lākou mana maoli i ka wā e hana ai lākou no ka holomua o ka hoʻohui waiwai ma mua o ka waiwai waiwai.

MA KE KĀNĀ KAUMĀNA O KA LĀ

Akā, i kēia manawa o ka hakakā, aia nō i kēia manawa heʻano kūlikeʻole i ka hoʻololiʻana i nā hana i loko o ke kālā. Nui nā pilikia e kū nei ma ke ala o ka poʻe eʻimi ana e piʻi i luna i ka pā. Oiai keia Honua ma ka mea waiwai lawa no laila, e noho ma ka nui loa kanaka a pau, ka makau i alakai i ka richest kiʻi akula ‘o, overprotection no kā lākou poʻe keiki, hānaiʻia e lākou pii lakou makau i ka puʻe wale akula kēlā, e hoʻi ai i ka ilihune o ka i hele mai a pau humanos.En i ka honua noa mai na kaulahao o ka pono, i kekahi i kekahi kumu e loaa ka waiwai a me ka ai, e malumalu ai, oluolu a me ka maluhia i ka waiwai. Ka mea, i ole kumu e Rose i ka pitfalls o dictators a imperialist, a hoi hoomake iho no hoi me ka hoino pu elitist globalism, no ka mea, ka mea e noi mai ana e hilinaʻi ma ka pili aupuni mana a me ka hana o ka hoolimalima hana, e ola. Ke hoʻokōʻia nā pono o kēlā me kēia kanaka,ʻaʻohe kumu e kaua ai i nā kaua a iʻole e hoʻolālā e hao i ko lākou mau hoalauna no nā hemahema i loaʻa iā lākou iʻole e lilo.

I KE LĀINA MILLIONERS, KNOWLEDGE KA PALAPALA HOʻOPIʻI O KA HUI.

Aia wale nō ma ke kūʻokoʻa o ka nele i hiki ai ke haki nā kaulahao o ke kanaka. ʻOiai ua kokoke mai ka hoʻololiʻana, pono mākou e hele i kēia huakaʻi i loko o nā palena o ke kaiaulu o kēia au. ʻO nā mea hoʻi e hōʻole e hoʻolohe i kā mākou mau kiʻina, pono e hoʻomau i ka nohoʻana me nā palekana i’ōleloʻia e mākou,ʻoiai inā e hana ponoʻia nā manawa lōʻihi no ka palekana o nā mea a pau. ʻO ka mālama waleʻana i ke kauoha e hiki ai i ke ola kanaka ke hele ma waena o ka hoʻohuli maluhiaʻana o ka mana.ʻO ka hana mua o ke aupuni e mālama i kona mau palena a me nā kānaka o loko. No laila, he nui ke ao nei poe luna, oiai ka mea, kaʻana like mākou hihiʻo o ka hoʻokahi manaʻo kanaka, ko makou pahu hopu pono ke koena i ke kuleana e hoomalu i ko lakou mau ohanaʻikena olelo hooweliweli guerra.Aunque Globalism ua mākou wā e hiki mai, he aupuni mau mokuna ae Pono nā kānaka i kēlā me kēia kanaka koho mai nā hui a me nā aupuni likeʻole a hui pū me ke kaiāulu e kūpono loa ana iā lākou. Ma keia manawa o ka chaos, hoomaluia mokuna ae kanaka e noho i loko o ka uuku ana o ka palekana a me ka mālama ‘ia hoʻi i ka manaʻo kanaka e, aole loa e hala i loko o ka wao nahele o ka anarchy.

Holo mai ana ka manawa i ALL e hoikeia mai AND kenekulia OF kaula e merged i loko o kekahiʻano nui

pale aku i ka pono o ko mākou manao e ku ei ka poe e imi ana e luku mai ia ia, i ua koi e haʻalele i na ninau unanswered, a, e kauoha aku i ko kakou mau lala e lawe mai i ko lakou mau hana ma ka malu o ka Illuminati. Akā, na alarmists a me peddlers o ka wahahee lono i hoʻohana i ka malie ana o ka Illuminati e kolo `mākou papahana ma ka nānaina maka aniani o ka hilinaʻiʻole, hohola wahahee na lono e pili ana i ko kakou mau pahu hopu, e hooikaika i ko lakou poder.Debe wale kahaki ii kekahi laina ma waena o ka globalist papahana unifier o ka Illuminati a me ka niho wahaheʻe o Globalism Corrupto: he bastardization o ko mākou manao e ho’ēmi i kanaka kanaka i heluʻia poe hana a me ka lawelawe ‘ana wale no ka poe a ianoiyuaa a ma ka mana. ʻO ka honua honua hewa wale nō ka papahele maikaʻi o kahi inoa wahaheʻe e hoʻololi i kaʻawaʻawaʻawaʻawa i hūnāʻia ma lalo.ʻAʻole eʻimiʻo Illuminati e hoʻopau i ka waiwai kūʻokoʻa. ʻO kā mākou pahuhopuʻaʻole ka hoʻopauʻiaʻana o nā mea kaua palekana, akā,ʻo ka hoʻopauʻiaʻana o ka pono o nā mea pale kaua. Mākou e i hāpai i ka kaiāulu e hilinaʻi nui ma luna o ke aupuni, e hālāwai me lākou pono ai, akā, he overabundance o nā kumu waiwai i mea kaulikeʻole kalepa a me ka hana obsolete.

Wale na warmongers a me dictators mai ke kēnā mai o kona poe kanaka pōmaikaʻi, akā, e wale kea laa, o ke bygone au hou e koke ia. He aha ka hauʻoli o ka honua kahi eʻoliʻoli ai kekahi ma ka pono o nā mea’ē aʻe e pilikia, ke hiki paha i nā mea a pau ke noho me ka oluolu? Hiki ke ukuʻia nā hanaʻoiaʻiʻo i ka nohoʻana o nā kānaka a pau i nā hale noho a noho kekahi ma nā hale aliʻi.

Manaʻo kanaka waiho mua aku au i ka hope loa a me ke kapuai i UNIFICATION NWO Illuminati.

O ka huiʻana o ka papa i hoʻokahi o nā alaʻi mua i ka pahuhopu o kahi kaiaulu honua piha. enehana Digital ua unifying i ka Honua ma ke ala i ua ole ike mua, hiki ke alalai ole kaʻana manaʻo a me ka fostering pili ‘o Randy i hoʻololi ai i kekahi i loko o ka ia, a me nā insecurities i loko o ka naauao.

Ko makou loaa ole i kau ka groundwork no kiekie manaÿo poe kanaka, ka poe e hana i ka hou kumu ma ka Honua i hoʻolaunaʻia ma: Searchers ka poe i manao ia he mea iʻoi manaʻo no ke ola ana o ka manaʻo kanaka, a me kaʻoi malu manao o keia ke ao holoʻokoʻa i hoʻopiliʻia i loko o nā mea ola a pau

He mea pono iā mākou ke alakaʻi i nā poʻe a pau eʻimi ana i kēia loli, kā mākou kuleana āpau e haʻalele i nā hōʻailona a me ka hōʻailona no ka poʻe eʻimi nei i ko mākou ala. ʻAʻole hiki ke koiʻia kekahi kanaka e manaʻoʻiʻo. Pono lākou e nānā i nā pane i nā mea hilahila likeʻole a piʻi i luna i nāʻano likeʻole o ke kāpili a nā mea a pau o kā mākou hui i hana ai ma mua o lākou.

ʻOʻoe kekahi i hoʻohuli i nā miliona miliona e nānāʻole i kā mākou leka. Uaʻikeʻoe i kā mākou mau hōʻailona a ua pane mai i kā mākou kāheaʻana, a ua hahai i nā kuhikuhi i alakaʻi iāʻoe i kēia mau hua’ōlelo. Oiai e kali ana no ka oiaio a me ke ano, ma hope o ka malu o ke ola, a me ka mea a pau ana i ua hunaia mai o kanaka, e hui me ka imi o Light i loko o kēia huakaʻi i hoomaka lōʻihi ma mua i hanauia mai.

He pale o ka papahana i ole e loaʻa koke hiki, akā, lawe manawa, hoʻolālā a me ka hooikaika i ka hoʻokō

ʻAʻole hiki i ke ‘ano o ke kanaka ke pale i nā pilikia o ka nele a me nā pale o ka hana. ʻO nāʻike loea e hoʻonui ana i ka hilinaʻi o ke kanaka i ka nalowale o nā mana o ka ikehu. Printable hou ano o ke kūkulu a me ka halihali hana nona iho mahope puʻupuʻu liʻiliʻi i ke koi no ka physical hana e kūkulu hale, a neʻe mau mea, freeing poe hana i ka paka, ho okumu ana a me kaʻike. Loaʻa nā kumuwaiwai i loaʻa ma nā hēkiona’ē aʻe a hiki i nā hanana hou iʻikeʻoleʻia ma nā palena o ka Honua.

E hele mai ana nā lā maikaʻi loa o nā kānaka. A pau ka poe i ike i ka malamalama, a ua huli e hahai ma muli o lākou i kona aa pono i na paionia ‘o ka mea e hiki mai ana ke kahua o ka manaʻo kanaka: na curators o kona nui hou’. I ka makahiki o Illuminatiam e wikiwiki ana, e lilo nā kānaka a pau i hoʻokahi a hoʻokahi o 8 biona. ʻO kēlā me kēia makahiki, i kēlā me kēia lā, ua hoʻomau ka Illuminati i ke alakaʻiʻana i nā kānaka o kēia panakā e pili kokoke ana i kā mākou hopena hope o ka huiʻana o ke ao holoʻokoʻa.

Mai makaʻu no ka wā e hiki mai ana o ke kanaka. Mai hopohopoʻoe i ka hoʻokipaʻana o ka leo e kala i kāu mau hua kalaula e like me ka liloʻana o nā monuments o kāu poʻe kauā i lepo. Mai makaʻuʻoe i kou wā e hele ai ma ke ala a ua pouli ka ala o ka pō lōʻihi.

ʻike ka pouli i ka wanaʻao hou. ʻAʻoleʻoe e nalowale inā hahaiʻoe i ka Mālamalama.